Sportvelden Onderhoud

Voor het onderhoud van gras sportvelden hebben wij veel ervaring. Voor alle onderhoud activiteiten die van toepassing zijn  op grasvelden kan u bij ons terecht.

– Maaien, grasvegen en verticuteren;
– Bemesten;
– Rollen, prikrollen, wiedeggen en (diep)beluchten;
– Zode bezanden;
– Beregenen;
– Zodenbeschadiging herstellen en doorzaaien;
– Onkruid en insectenvraat bestrijden;
– Controle drainagesysteem;
– Onderzoek naar de bemestingstoestand en granulaire samenstelling van de toplaag

Wij beschikken over specifieke machines voor het uitvoeren van werkzaamheden op sportvelden

© Copyright 2021 Vermaire Breezand