GROENBEHEER

Onder groenbeheer vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op gazon, heesters, bomen en alle aanverwanten activiteiten. Het betreft vooral onderhoudswerkzaamheden aan groen maar ook bemesting en bestrijden van ongedierte en schimmels etc…
Vermaire is volop actief in het onderhoud van sportvelden en openbaar groen en voert dit duurzaam beheer uit met hart voor de natuur en oog voor het ecosysteem.

Bossage onderhoud

Berm / sloot onderhoud

Mollenbestrijding

© Copyright 2021 Vermaire Breezand