Projecten

Laadkuil voor vrachtwagens

Begin oktober 2018 is gestart met de voorbereidingen en het grondwerk voor de aanleg van een laadkuil voor vrachtwagens, uitgevoerd met betonnen keerwanden en een betonplatenvloer. Voordat bovenstaande materialen aangebracht  kon worden is er een fundatie gemaakt met...

Verwijderen bosopslag Zwanenwater

In opdracht van Natuurmonumenten hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het verwijderen van bosopslag in het Natura 2000-gebied Zwanenwater.

Grondwerk nieuwbouw Wiba Bandenservice

Opdrachtgever: Wiba Bandenservice BV Locatie: Barsingerweg te Wieringerwaard Aanvang werkzaamheden: 1 januari 2018 Voor de nieuwe bedrijfshal van Wiba Bandenservice voeren wij al het grondwerk en rioleringswerk uit.  De nieuwe hal, die gebruikt gaat worden voor...

Herinrichten bloembollenland

Op 12 februari  2018  is gestart met het herinrichten van 10,5 ha land. Vooraf is na overleg met de huidige en nieuwe eigenaar besloten het bestaande  toegangspad  te verharden met kavelpadplaten van 320x270x17 cm. Doordat de samenstelling van de teelaarde nogal...

Waterhuishouding Polder “Valkkoog”

Dit project bestaat uit het meerdere civieltechnische werken om de waterhuishouding in zijn geheel te verbeteren. Zo hebben wij dammen verbreed en voorzien van duikerbuizen met een grotere capaciteit, een stuw gebouwd, een watergang verbreed, alsmede een watergang gedempt.

Natuurpark Zuid Kennemerland

Doel van dit werk is het afplaggen van rijke bovengrond waardoor de oorspronkelijk zandduinen weer hersteld worden.

© Copyright 2019 Vermaire Breezand