CO2 -Prestatieladder

Vermaire Breezand streeft er naar maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om deze reden hebben wij besloten om ons bedrijf te certificeren conform de CO2 prestatieladder. Onderstaand vindt u de documenten met betrekking tot onze certificering. Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terecht op de website vanĀ Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Documenten CO2 prestatieladder:

  1. Managementverklaring CO2 reductiedoelstellingen
  2. CO2 emissie inventaris 2016
  3. CO2 emissie inventaris 2017 eerste halfjaar
  4. CO2 emissie inventaris 2017
  5. CO2 emissie inventaris 2018 eerste halfjaar
  6. Emissie Inventarisrapport 2016-2017
  7. CO2 Reductiedoelstellingen 2020
  8. Communicatieplan CO2 Reductiesysteem
  9. Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie