Aanleg wasplaats en verwerkingsbak beschermingsmiddelen.

Begin 2016 hebben wij contact gehad om een plan te maken om bovenstaande te realiseren. De opzet was duidelijk, n.l. het reinigen van het  materieel en materialen die in gebruik zijn bij werkzaamheden voor de teelt van verschillende soorten bloembolgewassen. Hiervoor is een vloeistofdichte wasplaats aangelegd met een bezinkput en een olie-en vetafscheider zodat substanties worden gefilterd voordat het naar het oppervlaktewater en/of riool gaat. Echter kunnen beschermingsmiddelen niet via deze route en zullen deze vloeistoffen apart opgevangen moeten worden. Hiervoor is een betonnen bufferput geplaatst waaruit de vloeistof naar een zgn broeibak wordt verpompt, verneveld over een mengsel van stro en gebieds-eigen teelaarde, waardoor het verdampt en de droge stof zich bindt met het mengsel. Zodoende worden de middelen afgebroken, en kan het mengsel van stro en teelaarde zonder problemen over het land verspreidt worden. Jaarlijks verversen van het stro-mengsel is raadzaam, tijdens de aanleg is rekening gehouden met het feit dat het verversen kan worden uitgevoerd  m.b.v. een mobiele kraan. Vooraf is er een tekening gemaakt die met verschillende instanties en de klant zijn besproken om tot het juiste resultaat te komen. De vloeistofdichte wasplaats is goedgekeurd door de inspectiedienst, en voldoet aan de eisen “ inspectie bodembeschermende voorzieningen”.

« 1 van 6 »
« 1 van 3 »