Projecten

Bomen opruimen

Na voorjaarsstorm de bomen opgeruimd voor gemeente Hollands Kroon.

Renovatie sportvelden VZV

De sportvelden van VZV worden gerenoveerd en voorzien van een nieuw drainagesysteem. Als eerste wordt de oude grasmat gefreesd. Daarna wordt een nieuw drainagesysteem incl. inspectieputten aangebracht. Vervolgens wordt de ondergrond gespit en geëgaliseerd met laser en...

Natuurontwikkeling Petten

In november zijn we gestart met de werkzaamheden "Natuurontwikkeling in Petten. De locatie van de werkzaamheden  vinden plaats nabij de Zuiderhazedwarsdijk, Noorderhazedwarsdijk, Noordzeestraat en de Strandweg te Petten. Het betreft herinrichten van het duinlandschap....

Chopperen heide Schoorlse Duinen

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij half januari gestart met  het chopperen van circa 7 hectare heidevegetatie in de Schoorlse Duinen. Allereerst maaien wij de heidevegetatie om vervolgens met een chopperapparaat de bovenste humusrijke grondlaag te...

Laadkuil voor vrachtwagens

Begin oktober 2018 is gestart met de voorbereidingen en het grondwerk voor de aanleg van een laadkuil voor vrachtwagens, uitgevoerd met betonnen keerwanden en een betonplatenvloer. Voordat bovenstaande materialen aangebracht  kon worden is er een fundatie gemaakt met...

Verwijderen bosopslag Zwanenwater

In opdracht van Natuurmonumenten hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het verwijderen van bosopslag in het Natura 2000-gebied Zwanenwater.

© Copyright 2019 Vermaire Breezand