Projecten

Natuurontwikkeling Petten

In november zijn we gestart met de werkzaamheden "Natuurontwikkeling in Petten. De locatie van de werkzaamheden  vinden plaats nabij de Zuiderhazedwarsdijk, Noorderhazedwarsdijk, Noordzeestraat en de Strandweg te Petten. Het betreft herinrichten van het duinlandschap....

Chopperen heide Schoorlse Duinen

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij half januari gestart met  het chopperen van circa 7 hectare heidevegetatie in de Schoorlse Duinen. Allereerst maaien wij de heidevegetatie om vervolgens met een chopperapparaat de bovenste humusrijke grondlaag te...

Laadkuil voor vrachtwagens

Begin oktober 2018 is gestart met de voorbereidingen en het grondwerk voor de aanleg van een laadkuil voor vrachtwagens, uitgevoerd met betonnen keerwanden en een betonplatenvloer. Voordat bovenstaande materialen aangebracht  kon worden is er een fundatie gemaakt met...

Verwijderen bosopslag Zwanenwater

In opdracht van Natuurmonumenten hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het verwijderen van bosopslag in het Natura 2000-gebied Zwanenwater.

Grondwerk nieuwbouw Wiba Bandenservice

Opdrachtgever: Wiba Bandenservice BV Locatie: Barsingerweg te Wieringerwaard Aanvang werkzaamheden: 1 januari 2018 Voor de nieuwe bedrijfshal van Wiba Bandenservice voeren wij al het grondwerk en rioleringswerk uit.  De nieuwe hal, die gebruikt gaat worden voor...

Herinrichten bloembollenland

Op 12 februari  2018  is gestart met het herinrichten van 10,5 ha land. Vooraf is na overleg met de huidige en nieuwe eigenaar besloten het bestaande  toegangspad  te verharden met kavelpadplaten van 320x270x17 cm. Doordat de samenstelling van de teelaarde nogal...

Contact

Kreekweg 6, 1764 KK Breezand

Certificering

ISO 9001
VCA **
Co2 footprint

Volg ons

© Copyright 2019 Vermaire Breezand