Projecten

Werkzaamheden duinen

Werkzaamheden duinen

In september zijn we gestart met diverse werkzaamheden in de duinen. Het project "het graven van stuifplekken en verwijderen van exoten" duurt tot medio april 2021. Globaal bestaat de werkzaamheden uit: het graven van stuifkuilen, het verwijderen van diverse...

Natuurcentrum De Marel (deel 2)

Natuurcentrum De Marel (deel 2)

Na een korte onderbreking in de maanden januari en februari zijn wij in maart weer op Texel aan het werk gegaan voor onze opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten. We zijn begonnen met het ontgraven van de greppel en het plaatsen van duikers onder de toekomstige...

PAS project Texel

PAS project Texel

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij eind januari gestart met het verwijderen van bomen, struweel en oude heidevegetatie in de duinen van Texel. Na het verwijderen van begroeiing chopperen of plaggen wij de vakken met als doel het opnieuw beginnen van de...

Aanleg ZAP beachvelden

Aanleg ZAP beachvelden

Voor sportvereniging ZAP voeren wij diverse werkzaamheden uit voor het aanleggen van de beachvelden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit diverse grondwerkzaamheden, afgraven en afvoeren bestaande verharding en drainage werkzaamheden .[Best_Wordpress_Gallery id="18"...

Contact

Kreekweg 6, 1764 KK Breezand

Certificering

Volg ons

© Copyright 2020 Vermaire Breezand