Nationaal Park Zuid Kennemerland

Mitigatie stikstofeffecten Zeetoegang IJmond – N.P. Zuid Kennemerland

Voor  Natuurmonumenten zijn wij al een aantal weken aan het werk in de duinen van Santpoort. Doel van dit werk is het afplaggen van rijke bovengrond waardoor de oorspronkelijk zandduinen weer hersteld worden.
Naast het afplaggen van de duinen hebben wij eveneens ongewenste begroeiing gesnoeid en verwijderd zodat de bomen, planten en kruiden die van oorsprong voorkomen in het duingebied weer ruimte krijgen om te groeien.
Om de toegankelijkheid van het duingebied veiliger te maken voor recreanten is binnen dit project ook de dam met daarover een pad in de ‘tankval’ verbreed en verstevigd met een beschoeiing van palen en schotten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze projectpagina waarop tijdens het project actuele foto worden gepubliceerd.