CO2 -Prestatieladder

Vermaire Breezand streeft er naar maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om deze reden hebben wij besloten om ons bedrijf te certificeren conform de CO2 prestatieladder. Onderstaand vindt u de documenten met betrekking tot onze certificering. Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terecht op de website vanĀ Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Documenten CO2 prestatieladder:

  1. Managementverklaring CO2 reductiedoelstellingen
  2. CO2 emissie inventaris 2016
  3. Emissie Inventarisrapport 2016
  4. CO2 Reductiedoelstellingen
  5. Communicatieplan CO2 Reductiesysteem
  6. Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie
CO2 prestatie ladder
Te Koop

Vorenpakker (Capon)
Agribumper 150x30
Stro-padenuithaler (Kos)
Agribumper 150x30