CO2 -Prestatieladder

Vermaire Breezand streeft er naar maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om deze reden hebben wij besloten om ons bedrijf te certificeren conform de CO2 prestatieladder. Onderstaand vindt u de documenten met betrekking tot onze certificering. Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terecht op de website vanĀ Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Documenten CO2 prestatieladder:

  1. Managementverklaring CO2 reductiedoelstellingen
  2. CO2 emissie inventaris 2016
  3. CO2 emissie inventaris 2017
  4. CO2 emissie inventaris 2018
  5. Emissie Inventarisrapport 2016-2017
  6. CO2 Reductiedoelstellingen 2020
  7. Communicatieplan CO2 Reductiesysteem
  8. Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie